”The Copenhagen Interpretation”

March 4 - April 4

Der var en gang en snes kunstnere - nogle fra Amerika, nogle fra Europa og nogle fra Asien. De forstod sig alle på at skabe fantastiske kunstværker fyldt med farver, perspektiver og spændende historier. De kendte ikke hinanden, men pludselig en dag, fik de udover deres imponerende kunstneriske egenskaber endnu en ting til fælles – en invitation til København.

Vi har nu i lige præcis fem år arbejdet med og præsenteret kunstnere fra nær og i den grad fra fjern. Først og fremmest fordi vi ønsker at vise det bedste af det bedste uafhængigt af geografi. Dernæst fordi vi simpelthen ikke kan kæmpe imod den stærke tiltrækningskraft, vi mærker til den internationale kunstscene særligt i New York. I hjørnet af Københavns Kødby har Gallery Poulsen i en række år taget verden ind, men nu er det på tide at sende ”Københavnerfortolkningen” tilbage til lige præcis dér, hvor det hele begyndte. New York skal have en bid af København.

Gallery Poulsen præsenterer med begejstrede åbne arme gruppeudstillingen ”The Copenhagen Interpretation” med alle galleriets kunstnere i The Lodge Gallery på Lower East Side, Manhattan. ”Københavnerfortolkningen”, der er blevet knyttet til den danske fysiker Niels Bohrs teorier om atomers opbygning, rummer udover sin banebrydende måde at beskrive kvantefysik på, også en stor portion stædighed, nørderi og innovation. Og det er netop de tre begreber, der er udstillingens stærkeste mursten.

Med H.C. Andersen som forbillede er vi også draget ud i inspirationens tegn. Men udover at være på udkig efter at få gode ideer med hjem, så er vi primært landet i Guds ejet land for at give væk. Vi har forladt hjemlandet for i et begrænset tidsrum at slå lejr på ny grund og for at vise atten enestående kunstnere, der får madpakker, skatteopgørelser og indkøbsture til at forsvinde fra hverdagens huskeseddel.

Vi viser ét samlet og i den grad stærkt hold kunstnere, der uden slinger i valsen fører os fra logik til følelser på sansernes ellers så trafikkerede motorvej. Det talte sprog kan her synes som en bremseklods, mens det visuelle sprog udtrykker sig klart og tydeligt. Vi mødes af utallige finurlige historier, dybe perspektiver og ikke mindst en overordentlig seriøs tilgang til håndværket.

Hvad end det gælder tegning, fotografi, maleri eller kollage er alt bearbejdet ned til mindste detalje. De forskellige traditionelle mediers potentialer er blevet kigget så grundigt efter i sømmene, at helt nye udtryk opstår på hver deres særegne måde.

Med én dansk gallerist som samlingspunkt er denne enestående gruppe af internationale kunstnere nu endelig samlet under samme tag i byen, der aldrig sover. New York har leveret mange af grundstenene til Gallery Poulsen, og det vil vi rigtigt gerne gengælde med udstillingen ”The Copenhagen Interpretation”.

Og selvom vi endnu ikke ved, om vi selv og alle de deltagende kunstnere lever lykkeligt til deres dage ende, så er vi helt og aldeles overbeviste om, at dette eventyr ender rigtigt godt. Vi har nemlig i bedste Niels Bohr stil som sagt pakket kufferten til bristepunktet med stædighed, nørderi og innovation. Dét er vores Københavnske fortolkning - partout!

Udstillingen består af 18 værker i forskellige medier: tegning, maleri, kollage og fotografi.


”The Copenhagen Interpretation”


Once upon a time there was a dozen artists – some from America, some from Europe and some from Asia. They all perfectly understood how to create fantastic art works filled with colors, perspectives and interesting stories. They didn’t know each other, but one day something connected them together more than their talent and vision already had… an invitation to Copenhagen.

Exactly five years ago we started putting together a team of talented artists. Some from Near, but many from Far. In the search for the best, geography knew no bounds, and we found ourselves drawn to the glowing center of the contemporary art scene, New York City. In the corner of our meatpacking district in Copenhagen, Gallery Poulsen has taken that world in and it is now time to send our “The Copenhagen Interpretation” back to where it all began.

With enthusiastic and open arms Gallery Poulsen presents the group show “The Copenhagen Interpretation” with all of the gallery’s artists at The Lodge Gallery in Lower East Side, Manhattan. “The Copenhagen Interpretation”, which has been linked to the Danish physicist Niels Bohr’s theories about the structure of atoms, contains in addition to its groundbreaking way of describing quantum physics also a great deal of persistence, geekiness and innovation. And that is precisely the three concepts which constitutes the strongest bricks of this show.

Influenced by the Danish writer H. C. Andersen we have started a journey in the name of inspiration as well. But apart from being on the lookout for taking home a lot of new ideas, we are mainly landed in God’s Own Country to give something of our own. We have left our home to besiege new ground and to show eighteen unique artists who transform the mundane into the fantastical.

We show a coherent and very strong team of artists that, without a hitch, leads us from logic to emotion on the otherwise very trafficked highway of the senses. The spoken language here feels superfluous and clumsy. On the contrary, the visual is the clearest form of expression. We are met by countless ingenious stories, rich perspectives and an extraordinarily serious approach to the craft.

Whether it comes to drawing, photography, painting or collage everything is worked through in total single detail. The various traditional media’s potentials have been examined so consistently that entirely new expressions occur in their own characteristic ways.

With one Danish gallerist as a focal point, this exceptional group of international artists are finally under the same roof in the city that never sleeps. New York has provided many of the foundation stones for Gallery Poulsen, which is something that we really want to reciprocate with “The Copenhagen Interpretation”.

And even though we do not know if we and all the participating artists will live happily ever after, we are completely and utterly convinced that this fairy tale ends very well. In the best Niels Bohr style we have packed the suitcase to the brim with persistence, geekiness and innovation. That is our Copenhagen Interpretation - partout!

The show consists of 18 works in different media: drawing, painting, collage and photography.


Gallery Poulsen & The Lodge Gallery Present:
"The Copenhagen Interpretation"

Aaron Johnson (US), Alfred Steiner (US), Barnaby Whitfield (US), Christian Rex van Minnen (US), Daniel Davidson (US), Debra Hampton (US), Eric White (US), Isaac Arvold (US), Jacob Dahlstrup (DK), Jade Townsend (US), Jean-Pierre Roy (US), John Jacobsmeyer (US), Mi Ju (KOR/US), Mu Pan (TW/US), Nicola Verlato (IT), Rainer Hosch (AUT/US), Tom Sanford (US) og William Powhida (US).

04.03 - 04.04
Opening reception Wednesday March 4th from 7 - 9pm

The Lodge Gallery
131 Chrystie Street - New York - NY 10002


 

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven