THE WORLD ACCORDING TO SMIKE 2011

 

Smike Käszner i Gallery Poulsen
Det er ikke altid lige let at være gallerist. For noget tid siden talte jeg i telefon med Smike Käszner. Han var i gang med et billede, forklarede han, som skulle få folk til at holde op med at købe kunst! Det var tale om et kæmpe verdenskort, hvor han ville kommentere alverdens landes forhold til kunst. Han var, hvis jeg forstod ham ret, utryg ved den megen kunst der findes i vores samfund. Det er et farligt tegn fortalte han. En eksplosiv kunstnerisk udladning efterfølges som regel af civilisatorisk opløsning og undergang.

Ja, det er ikke nemt at være gallerist.

Til gengæld er det en motivationsfaktor, når kunstneren har noget på hjerte. Og det må Smike Käszner siges at have. Det er politisk kunst. Men en ren politisk kunst, hvilket vil sige, at den ikke formaner eller vælger side. Det er ikke en overrendt position Smike Käszner dermed indtager. Mange af hans jævnaldrende kollegaers udgangspunkt er det personlige, der bliver bredt ud i kunstrummet. Smike derimod, tager det alment aktuelle i brug, for at fortælle om os selv.

Nu har Smike Käszner skabt en meget stram udstilling, der består af verdenskort eller fragmenter af kort. Verdenskort er ikke nyt for Smike. De første lavede han tilbage i akademi-tiden. Men dengang var der mere tale om kontrafaktiske kort. Med årene er det blevet en meget mere raffineret tilgang. Nu bruges kort til at skralle lag a de forskellige kulturer, økonomier og systemer for at undersøge hvad der ligger under konventionerne. Nogle af kortene er malerier der måler 280 cm x 140 cm. Andre er tryk der måler meget mindre. Men de er alle knivskarpe, både i deres eksekvering og i deres insisteren på at beskueren forholder sig til den verden der omgiver.

Titlen på udstillingen? Jeg spurgte Smike hvad udstillingen skulle hedde. Så begyndte han på et længere foredrag. Bla. nævnte han en Karl Kraus, der tilbage i begyndelsen af det 20. Århundrede havde kaldt Østrig for Versuchsstation des Weltuntergangs. Mens Smike diskuterede dette begrebs velegnethed som titel så spurgte jeg om jeg ikke bare skulle finde på noget at kalde udstillingen. Det måtte jeg godt. Smike havde allerede vendt mig ryggen og var begyndt at male igen.

Velkommen til Verden ifølge Smike med åbning fredag den 25. Februar.


English:

It is not always easy being a gallerist. A little while ago Smike Kãszner told me over the phone, that he was working on a painting, which would make people stop buying art!! The painting is a huge world map, where he is making comments on different countries look upon art. He was, if I got him right, quite concerned about all the art we have in our society. It is a dangerous sign, he said. An explosive discharging is usually followed by a civilian dissolution and destruction.

Yes, being a gallerist is not always easy.

However the motivation factor is great when the artist has something to say. And Smike Kaszner sure does. It is political art. But a pure one, meaning that it doesn’t admonish or pick side. In other words, Smike uses common topical to tell us about ourselves.

Now Smike has created a very tight exhibition. It consists of world maps or fragments of maps. World map is not new to Smike. He made his first ones back in the “academy days” where the maps were more counterfactual. Over the years they have become much more refined. It deals with cultures, economies, systems ect. Some of the maps are paintings and measure 280cm x 140cm. Others are prints and smaller, but all razor-sharp.

The title of the show? I asked Smike, and he then started on a long lecture. He mentioned a Karl Kraus, who back in the early 20.century had called Austria Versuchsstation des Weltuntergangs. While Smike was discussing this phrase, I suggested that I would come up with a title myself. By then Smike had already turned his back on me and started painting again.

Welcome to the world according to Smike. Opens Friday feb 25th.


Information


"The World According To Smike"
Vernissage Friday February 25th, from 5 to 8 pm
The exhibition runs to March 26th
The Artist himself will be at the Gallery in the week up to and during the vernissage.

Gallery Poulsen Contemporary Fine Arts
Flæsketorvet 24, Den hvide Kødby
1711 København V.
Tlf.+45 4015 5588

www.gallerypoulsen.com
[email protected]
Opening hours:
Wednesday thru Friday 12 - 17.30, Saturday 11 - 15, or by appointment, tel +45-40 15 55 88


 

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven