Tom Sanford & Alfred Steiner: "Four Eyes"

May 4 - June 1

Vernissage Sat 4 May 12-16
Artist Talk with Sandford & Steiner 14.00

 

Et forrygende sammensurium af fortællinger om berømte og berygtede ikoner og aktuelle politiske problemstillinger, vævet entydigt sammen af potente referencer, der afspejler verdens kompleksitet. Dette er oplevelsen, der venter os, når Tom Sanford og Alfred Steiner sætter os stævne under fire øjne, der hviler skælmsk på os i deres nye dobbeltudstilling ”Four Eyes”.

Tom Sanford var blandt pionererne i galleriets efterhånden velkendte fold af amerikanske mestre, da han for 9 år siden indtog galleriet med sine bidende skarpe portrætter. Året efter sluttede Alfred Steiners surrealistiske kompositioner sig til den hidsige fold, og sammen repræsenterer de i dag en solid del af galleriets rygrad. Vi ser derfor uhyre meget frem til at præsentere deres tredje soloudstillinger, nu side om side.

Til ”Four Eyes” har Tom Sanford skabt en helt særlig stribe fortællinger fra det virkelige liv, med udgangspunkt i hans egne personlige møder med venner og naboer såvel som tilfældige personer, der dagligt befolker hans liv under besøg på Burger King, til et slag poker eller i overfyldte metrovogne. Med hånden som fortællerstemmen, der udgør sjælen i hans værker, maler han historierne frem på samme vis som en stor romanforfatter ville skrive dem. Sanfords umiskendelige energi og selvbevidste humor gennemgriber samtlige værker, der er ligeså fyldt med detaljer og teksturer som de er med hemmelige betydninger, skjulte fortællinger og interne vittigheder.

Alfreds Steiners forunderlige og fuldstændig geniale orkestrering af obskure objekter gør ham til en mindst ligeså indlevende fortæller som Sanford. Til denne tredje soloudstilling får vi indblik i en rejse, der tog sin begyndelse i 2015, hvor Steiner rejste gennem Frankrig og Italien, samlede inspiration og producerede fem intimt-skalerede akvarelværker. Værkerne udstilles her sammen med to nye mesterværker i samme serie; Family ogDexter’s Laboratory, samt en helt ny serie af 81 sæt psykedeliske øjne, der eksploderer ud af siden på et ansigt. Serien Eyeshar Steiner tegnet på en iPad Pro efter tilskyndelse fra Tom Sanford.

Dertil præsenterer Steiner sin mest ambitiøse samling retroreflekterende værker til dato i serien Anti-Paparazzi®. Skjulte portrætter af kendte og kontroversielle figurer fra nutid, fortid og historisk tid, kommer til syne i tilsyneladende entydige portrætter, der pludselig afslører to forskellige motiver, når de omsluttes af lys. Det er Alfred Steiner selv, der er opfinderen bag denne helt særlige printmetode, som han fortsat udvikler på.

Udstillingen viser mere end 30 værker på lærred, papir og tryk
Tom Sanford og Alfred Steiner vil begge være til stede til ferniseringen og tilgængelig for interviews.
Kontakt galleriet på [email protected] eller tlf. + 45 33 33 93 96 for nærmere information


An astonishing concoction of tales of famous and infamous icons and current political issues, unambiguously woven together with potent references that reflect the complexity of the world. This is the encounter that awaits us when Tom Sanford and Alfred Steiner meet us under four eyes, letting their mischievous gaze rest on us in their new double exhibition “Four Eyes”.

Tom Sanford was among the pioneers of the gallery's now well-known fold of American masters, as he 9 years ago captivated our space with his scathingly sharp portraits. The following year, Alfred Steiner's surreal compositions joined the fiery fold, and together they now represent a solid part of the gallery's backbone. We are therefore tremendously excited to present their third solo shows, now side by side.

For "Four Eyes", Tom Sanford has created an array of tales from everyday life, based on his own personal encounters with friends, neighbors and even strangers who populate his life during visits to Burger King, in a game of poker, for a chess match, or in crowded subway cars.

Alfred Steiner's marvelous and utterly ingenious orchestration of obscure objects makes him an equally immersive narrator as Sanford. For his third solo exhibition, we gain insight into a journey that began in 2015, when Steiner traveled through France and Italy, gathered inspiration and produced five intimately-scaled watercolor works. The works are exhibited here together with two new masterpieces in the same series; FamilyandDexter's Laboratory, as well as a brand-new series of 81 pairs of psychedelic eyes that explode out of the side of a face. Steiner has drawn the Eyesseries on an iPad Pro after Tom Sanford’s encouragement.

Steiner additionally presents his most ambitious collection of retroreflective works to date in the Anti-Paparazzi® series. Hidden portraits of well-known and controversial characters from present, past and historical times, appear in otherwise unambiguous portraits that suddenly reveal two different motifs when subjected to ambient light. Alfred Steiner himself is the inventor behind this printing method that he continues to innovate.

The exhibition shows more than 30 works on canvas, paper and in print
Tom Sanford and Alfred Steiner will be present at the opening and available for interviews.
Contact the gallery at [email protected] or phone + 45 33 33 93 96 for further information 


Tom Sanford & Alfred Steiner: “Four Eyes”
04.05 - 01.06
Vernissage Saturday May 4th from 12-4pm


 

Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven