VUK VIDOR - NEW ADVENTURES OF THE SKINTRADE 2009


20. februar - 21. marts 2009

Efter sidste års succes udstilling er den serbisk/franske kunstner Vuk Vidor tilbage i Gallery Poulsen, med en sublim fortolkning af den nøgne model, udført som foto animationer på lærred med epoxy.

The "Skintrade" series started around 2002 as a practical exercise: How do you paint a nude today?

How can it be done and be relevant? The nude is the most traditional subject in painting with landscapes so how to make it interesting? What is the need for a painted nude anyway when we are submerged in nudity from all sides, through advertising to the Internet?

When you type "nude " on the web you are directed to a million sites all more or less with pornographic content. You find sites with "wives for sale" from Eastern Europe, then quickly you move to Escort sites and finally to hardcore porn, all linked to each other through the digital maze.
So there it is, the nude today is that, endless images, still or moving, of anonymous women from around the globe in a massive exploitation game.

The only relevant way to "paint" a nude would then be to sample from that continuous flow of pictures and try to do something to them,
something different. And that was to give them back an mysteriousness and something suggestive which had been lost on the way.

The title came from a poem by Dylan Thomas, "The Adventures of the Skin Trade", with an addition from a song by Duran Duran also called "Skintrade" which talked about exploitation
("in exploitation's name we must be working for the Skintrade...")

The paintings are done with digital printing with a coat of resin on top, coming in 3 sizes each. Some videos using the same technique were produced sampling footage from porno movies taken on the web and treated to the same visual
result.

Vuk Vidor 2009


Skintrade serien startede omkring 2002 som en praktisk øvelse: Hvordan maler man en nøgenmodel i dag?

Hvordan kan det gøres og stadig være relevant? Nøgenstudiet er, sammen med landskabet det mest traditionelle emne, så hvordan gør man det interessant? Hvilket behov er der overhovedet for nøgenstudiet i en tid med nøgenhed alle vegne, i reklamer og på internettet?

Når man skriver "nude" på internettet dukker der millioner af sites op alle sammen med mere eller mindre pornografisk materiale. Du finder hjemmesider, hvor folk i østeuropa har sat deres kone til salg, ryger hurtigt videre til escort sider og endelig til hardcore porno, alt sammen forbundet i den digitale labyrint.

Så der har I det. Nøgenstudiet er disse endeløse billeder, stivnede eller i bevægelse, af anonyme kvinder fra hele kloden i et stort udnyttelsesspil.

Den eneste relevante måde at male et nøgenstudie, vil være at sample fra denne kontinuerlige strøm af billeder og prøve at gøre noget ved dem. Noget andet. Og give dem noget af det mystiske, det antydede tilbage som det har mistet undervejs.

Titlen kom fra et digt af Dylan Thomas, "the adventure of the skin trade", med en tilføjelse fra en sang af Duran Duran, der også hedder Skintrade og handler om udnyttelse (" in exploitation's name we must be working for the Skintrade...")

Vuk Vidor 2009

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven