Gallery Poulsen slipper vildskaben løs i Herning!

January 27-29


Traditionen tro sætter Gallery Poulsen sejl mod jyske himmelstrøg for atter at indtage Art Herning - en årligt tilbagevendende begivenhed vi altid ser frem til med stor begejstring og gensynsglæde. Vi kan ikke forestille os en bedre måde at tage hul på et nyt år end at drage vestpå for at præsentere danskerne for det absolut bedste vores fantastisk fyrige hold af New Yorkere har at byde på.
 
Som vanligt har vi samlet et rasende stærkt hold af internationale kunstnere, der tilsammen viser de allernyeste trends direkte fra det pulserende New York til den solide jyske muld. Vores velkendte mestre Mu Pan, Christian Rex van Minnen, Jean-Pierre Roy, John Jacobsmeyer, Nicola Verlato, Mi Ju, Tom Sanford, Aaron Johnson og Barnaby Whitfield leverer aldrig mindre end perfektion, udført i elegant løssluppen stil af fuldstændigt stålfaste hænder. Men som noget ganske særligt i år kan vi for første gang præsentere Gallery Poulsens fire unge talenter Jiannan Wu, Angela Gram, Jaclyn Dooner og Taylor Schultek, som de nyeste skud på stammen i familien Poulsen.
 
Efter at have håndplukket hver af de fire kunstnere fra det velrenommerede kunstakademi New York Academy of Art til at udstille under vores årlige udstillingskoncept Graduates i efteråret 2016, tog de alt og alle med storm! De væltede galleriet med kompromisløst talent og formidabelt skarp teknik. De fejede ikke blot benene væk under os, men også samtlige anmeldere, samlere og sågar den amerikanske ambassadør Rufus Gifford, der begejstret tog sig tid til at udforske hvert et værk på åbningsaftenen.
 
Udstillingen blev fuldstændigt udsolgt omgående og vores unge talenter har arbejdet i hæsblæsende tempo på at skabe en ny serie mesterværker specifikt til Herning. Som en særlig erkendelighed til vores hjemstavn er det med stor fornøjelse, at vi giver Art Herning lov at opleve vores fire stjerneskud på helt tæt hold som den allerførste messe. Det vil være klogt at holde et godt øje med dem, for deres karrierer vokser allerede i ekspresfart!
 
Vi byder naturligvis også på en række helt nye storværker fra vores garvede mestre. Hver og én har de spenderet efteråret i deres respektive atelierer, opslugt af kompositioner, perspektiver, fortællinger og sagnomspundne figurer. Det har resulteret i et overdådigt sammensurium af de mest spektakulære maleriske universer, store som små.
Art Herning er arrangeret af MCH Herning Kongrescenter og Dansk Galleri Sammenslutning, der i år kan fejre henholdsvis 20 års og 50 års jubilæum. Der er derfor lagt i støbeskeen til en fantastisk begivenhedsrig kunstmesse, som Gallery Poulsen med stolthed kan tilskrive sig at have været en del af gennem de sidste mange år. Som et cementeret samlingspunkt for den moderne kunst, der favner både internationale kunstnere såvel som de nyeste talenter, er Art Herning den helt rette platform at lade vores kunstnere udfolde deres politiske, satiriske agendaer og give deres vildskab frit lejde.
 
Så glæd jer til at blive forført ind i Gallery Poulsens stand 140 og bjergtaget af geniale tankespind, utrolige detaljer og fortryllende historier.

True to tradition, Gallery Poulsen sets sails for western climes to once again take on Art Herning – an annually recurring event we always look forward to with great excitement and joy. We cannot imagine a better way to start off the New Year than to travel westward to present the Danes to the absolute best our fantastic fiery team of New Yorkers has to offer.
 
As always, we have gathered a furiously strong team of international artists, showing you the latest trends straight from the vibrant New York to the solid soil of Jutland. Our well-known masters Mu Pan, Christian Rex van Minnen, Jean-Pierre Roy, John Jacobsmeyer, Nicola Verlato, Mi Ju, Tom Sanford, Aaron Johnson and Barnaby Whitfield never deliver less than perfection, created in elegant recklessness by steel firm hands. But as a special gesture this year, we will present Gallery Poulsen’s four young talents Jiannan Wu, Angela Gram, Jaclyn Dooner and Taylor Schultek – the latest addition to the Poulsen family.
 
Having hand-picked each of these four artists from the renowned New York Academy of Art to exhibit in our annual exhibition conceptGraduates in the fall of 2016, they took everything and everyone by storm! They toppled the gallery with uncompromising talent and formidable sharp technique. Not only did they sweep us off our feet, they also swept off evey critic, collector and even the US Ambassador Rufus Gifford, who enthusiastically took the time to explore each piece on the opening night.
 
The exhibition was immediately completely sold out and our young talents have worked at breakneck speed to create a new series of masterpieces specifically for Herning. As a special recognition to our homeland, it is with great pleasure that we give Art Herning the opportunity as the very first art fair to experience our four stars up close. It would be wise to keep a good eye on them, because their careers are already skyrocketing!
Naturally, we are also presenting a range of brand new masterpieces from our skillful heavyweights. Each of them has spent the entire fall inside their respective studios, consumed with compositions, perspectives, narratives and mythical figures. This has resulted in a sumptuous medley of the most spectacular picturesque universes, both large and small.
 
Art Herning is organized by MCH Herning Congress Centre and the Danish Gallery Association, who can celebrate their 20th and 50th anniversary this year. Thus, we are anticipating a great eventful art fair, one of which Gallery Poulsen pride ourselves of having been a part of over the past several years. As a cemented hub of modern art that embraces both international artists as well as the latest talents, Art Herning is just the right platform to let our artists unfold their political, satirical agendas and release their ferocity.
 
So, lean back and let yourselves be seduced into Gallery Poulsen’s booth 140 and be blown away by brilliant illusions, incredible detail and enchanting stories.

Gallery Poulsen på Art Herning i stand 140:
Aaron Johnson (US)
Angela Gram (US)
Barnaby Whitfield (US)
Christian Rex van Minnen (US)
Jaclyn Dooner (US)
Jean-Pierre Roy (US)
Jiannan Wu (CH)
John Jacobsmeyer (US)
Mi Ju (KOR)
Mu Pan (US)
Nicola Verlato (IT)
Taylor Schultek (US)
Tom Sanford (US)
 
Dato:
27-29 januar, 2017
 
Adresse:
MCH Herning Kongrescenter
Østergade 37
7400 Herning

Installation view
Installation view
Installation view
Installation view

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven