”Come gather” permanent pigment ink on archival 300lb. watercolor paper, 38 x 30.5 cm

April 10 - April 14


Med foråret cirkulerende om os, som en utilregnelig men dog meget kærkommen gæst, præsenterer vi en kort udstilling med kunstværker af den canadiske musiker Leonard Cohen, som helt sikkert vil akkompagnere denne årstids ofte søde musik. Udstillingen er den sidste i rækken af flere tilbagevendende udstillinger, som Gallery Poulsen har præsenteret med Leonard Cohens værker.

Som en af vor tids største musikalske ikoner er det svært at skille Leonard Cohen fra det auditive og musiske, hvilket man heller ikke skal i konteksten af denne udstilling. Cohen har malet og tegnet gennem 40 år, så værkerne er et visuelt supplement til Cohens omfattende kunstneriske virke, der omfatter både musik, poesi, billedkunst og skønlitteratur.

Udstillingen består af en række værker, hvor primært Cohen selv, kvinder, musikinstrumenter og citater gengives med en grov, men dog altsigende streg. Cohens ekspressive tilgang giver værkerne et afslappet præg, der i den grad afspejler Cohens rolige og enkle udtryksform generelt.

Cohen tager fat i mange forskellige stemninger, men det altoverskyggende tema er den elegante ærlighed, som stråler ud af alle værker. Ydmyghed og overlegenhed er kombineret på så afmålt vis, at det komplicerede bliver enkelt og det umiddelbare bliver indviklet. Ubeskrivelige følelser får et konkret og ligetil udtryk, mens en simpel guitar pludselig har mange facetter.

Der er altså masser af grunde til at komme og se eller gense Leonard Cohens karakteristiske udtryk, når vi for sidste gang viser denne imponerende samling af Cohens billedkunstneriske produktioner. Vi skruer op for billederne af Leonard Cohens lyd og siger farvel med et anerkendende og venligt smil til en stribe værker, hvor såvel glæde som tungsindighed får ansigt, og hvor musik bliver til billeder!

Udstillingen består af cirka 50 forskellige digitale tryk på akvarelpapir af 150gr.


With spring circulating around us as an unpredictable but very welcome guest, we present a short exhibition with artworks by Canadian musician Leonard Cohen. While surely a sweet accompaniment to the season’s music, the show is the last one in a series of exhibitions that Gallery Poulsen has presented with Leonard Cohen’s artworks.

As one of the greatest musical icons of our time it is difficult to separate Leonard Cohen from the auditive and musical, but luckily you don’t have to do that in the context of this show. Cohen has been painting and drawing for the last 40 years and have served as a visual complement to Cohen’s extensive artistic career including music, poetry, art and literary fiction.

The exhibition consists of a series of work primarily representing Cohen himself, women, musical instruments and quotes with a rough but very saying stroke. Cohen’s expressive approach gives the works a casual touch that very much reflects Cohen’s calm and simple expression in general.

Cohen addresses many different feelings but the overriding theme is the elegant honesty that all works are embedded with. Humbleness and superiority are combined in such a measured manner that the complicated becomes simple and the simple seems intricate. Indescribable emotions get a concrete and straightforward expression, while a simple guitar becomes loaded with complexity.

There are plenty of reasons to come and see or revisit Leonard Cohen’s characteristic expressions, not the least of which being that this is the exciting culmination of his series of exhibitions with Gallery Poulsen. We turn up the images of Leonard Cohen’s sound and says goodbye with an appreciative and friendly smile to a series of works where both joy as sadness gets a face, and where the music are transformed into images!

The exhibition consists of approximately 50 different digital prints on archival 300lb. watercolor paper.


Leonard Cohen: "Hey, that's a way to say goodbye"

10.04 - 14.04
Opening reception Friday April 10 from noon - 5.30 pm

Since the show only runs over five days, we have special opening hours in this period:
Friday April 10: 12:00-17:30
Saturday April 11: 11:00-15:00
Sunday April 12: 12:00-16:00
Monday April 13: 12:00-17:30
Tuesday April 14: 12:00-17:30


 

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven