September 18 – October 31
 
Efteråret i Gallery Poulsen bringer et helt nyt tiltag, når vi præsenterer tre nyuddannede Masters of Fine Art fra New York Academy of Art: Abigail Schmidt, Shangkai Kevin Yu og Stephen Vollo. I samråd og samarbejde med kunstner Jean-Pierre Roy (Professor), David Kratz (President) og Peter Drake (Dean of Academic Affairs) fra NYAA har vi udviklet denne kuratoriske ramme, så vi har muligheden for at vise jer de nyeste og bedste talenter. Og det gælder ikke kun for 2015, for konceptet er planlagt som en årligt tilbagevendende begivenhed.

New York Academy of Art er en anerkendt institution, der kendetegner sig ved at kombinere intensiv teknisk uddannelse med aktiv kritisk diskurs. Akademiet fungerer som et kreativt og intellektuelt samlingspunkt for kunstnere, der dedikerer sig til veludført figurativ kunst. Med andre ord – vi deler mange interesser med denne institution og det er netop derfor, at vi begyndte dette frugtbare samarbejde.

Adskillige af vores kunstnere er allerede forbundet til denne velrenommerede skole, så NYAA er ikke et fuldstændigt nyt territorium for os. John Jacobsmeyer, Mu Pan og Jean-Pierre Roy arbejder alle som undervisere og vejledere inden for henholdsvis tryk, tegning og maleri. Derudover er det også herfra, at Jean-Pierre Roy tog sin kandidat.

Under vores tur til New York i marts måned besøgte vi NYAA, hvor vi udvalgte og inviterede Abigail Schmidt, Shangkai Kevin Yu og Stephen Vollo til at vise deres værker i Gallery Poulsen. De to sidstnævnte kunstnere Kevin Yu og Vollo modtog i 2014 et helt særligt stipendium fra The Chubb Group of Insurance Companies, som kun tre fra hver årgang udvælges til at få. Dette gav dem yderligere et år til at videreudvikle deres færdigheder i, samt muligheden for at kunne virke som undervisningsassistenter og mentorer. Vi er meget begejstrede for at kunne præsentere disse tre talenter for jer og ikke mindst for at kunne give jer muligheden for at opdage tre unge og yderst dygtige malere, der alle arbejder med veludført figurativt og perspektivrigt maleri.

Abigail Schmidt opererer ved første øjekast inden for genren historisk maleri, men hvis du kigger nærmere efter, finder du en masse dragende tvist som udmagrede heste og anti-heroiske soldater, der utvivlsomt gør hendes værker nyskabende og nutidige. På en bizar men dog overbevisende måde blander Schmidt usammenhængende elementer som amerikansk landskab med tyske soldater, hvilket resulterer i absurde allegorier om forfald og uro.

Helt modsat Schmidt indlejrer Shangkai Kevin Yu ikke objekter i sine kompositioner på en diskret måde. Med flyvende elementer som en stol, en nøgen kvindekrop og åbenlyst manglende elementer trækkes vi ind i en uforklarlig og forunderlig verden. Kevin Yu blander både objekter og maleteknikker, som vi ofte ikke forbinder med hinanden, hvilket giver os nogle interessante udtryk både når det gælder mediet maleri, det umiddelbare bogstavelige udtryk og den symbolske fortælling i værket.

Med en helt tredje og anderledes tilgang repræsenterer Stephen Vollo det forventelige, det genkendelige og det hjemlige i sine stille og gennemarbejdede malerier. Som en nulevende Vilhelm Hammershøi formår han at vise os nye aspekter af nutidens hverdagsliv. Yderst omhyggeligt maler Vollo henholdsvis en tom forladt seng og ryggen af en bedstemorfigur med så tykke lag af maling, at de endelige værker fremstår som delikate, rolige og ikke mindst smukke relieffer.

Velkommen til tre nyudklækkede og meget interessante talenter fra den pulserende kunstscene i New York. Med færdigheder som dem, er det kun et spørgsmål om meget kort tid, før disse spirer rodfæster sig solidt på den internationale kunstscene!

Udstillingen består af seks oliemalerier i forskellige størrelser.
Abigail Schmidt ankommer onsdag d. 16. september og vil være til stede til ferniseringen fredag d. 18. september fra 17:00-19:00.

This fall at Gallery Poulsen we kick of an annual returning concept, when we present three new Masters of Fine Art graduates from New York Academy of Art: Abigail Schmidt, Shangkai Kevin Yu and Stephen Vollo. In consultation and collaboration with our in house artist Jean-Pierre Roy (Professor), David Kratz (President) and Peter Drake (Dean of Academic Affairs) from NYAA we have developed this curatorial frame to be able to give you the newest and best talents.

New York Academy of Art is well known for its ability to combine intensive technical training in the fine arts with active critical discourse. It serves as a creative and intellectual center for all artists dedicated to highly skilled, conceptually aware figurative and representational art. In other words – we do share a lot of interests with this institution and that’s exactly why we began this fruitful cooperation.

However, several of our artists are connected to this highly regarded institution, so NYYA is definitely not a completely alien territory for us. John Jacobsmeyer, Mu Pan and Jean-Pierre Roy all work as teachers and instructors in respectively printing, drawing and painting. Furthermore this is the academy where Jean-Pierre Roy earned his master’s degree.

While we were in New York City in March we visited NYAA where we carefully selected and invited Abigail Schmidt, Shangkai Kevin Yu and Stephen Vollo to show their works in Gallery Poulsen. In 2014 the latter two artists Kevin Yu and Vollo received a special grant from The Chubb Group of Insurance Companies, which is only given to three graduate students annually. This gave them an additional year to expand the breadth and depth of their artistic prowess while serving as teaching assistants and mentors. We are very pleased to show you these three talents and give you the opportunity to discover new young gifted painters in the genre of figurative, representational and well-crafted art.

Abigail Schmidt operates at first sight within the frame of historical painting, but if you look closer you will find a lot of alluring twists like emaciated horses and anti-heroic soldiers that undoubtedly makes her works innovative and contemporary. In a bizarre but very convincing way Schmidt mixes unconnected elements like American landscapes with German soldiers resulting in absurd allegories of decline and turmoil.

Shangkai Kevin Yu, on the other hand, doesn’t embed objects in his composition discreetly. With flying elements like a chair, a naked female body and obviously missing elements we are drawn into a world of the inexplicable. Kevin Yu mixes both objects and technics that we usually do not connect, which leaves us with interesting expressions when it comes to the media painting, as well as the obvious visual expression and the overall narrative of the work.

With yet a different approach than the two artists above Stephen Vollo represents the expected, familiar and domestic in his quiet and worked through paintings. As a kind of living Vilhelm Hammershøi he manages to show us new aspects of contemporary everyday life. Vollo paints an empty bed and the back of a grandma figure meticulously with heavy layers of paint, which turns them into delicate, calm and not least beautiful reliefs.

Welcome to three highly interesting and emerging talents from the vibrant art scene of New York City. With skills like that, it’s only a matter of a very short period of time before these sprouts become solidly rooted in the international art scene!

The show consists of six oil paintings in various sizes.
Abigail Schmidt arrives Wednesday September 16th and will be present at the opening Friday 18th from 5-7 pm.

New York Academy of Art & Gallery Poulsen: "Graduates"

Featuring: Abigail Schmidt (US), Shangkai Kevin Yu (US), Stephen Vollo (US)
18.09 – 31.10
Opening reception Friday September 18th from 5-7 pm

Abigail Schmidt: ”The Sunless Absurdity of Self Destruction” 2015 Oil on canvas 152.4 x 302.8 cm, 60 x 120 in
Shangkai Kevin Yu: ”The Pool, the Cloth, and the Nude” 2014 Oil on canvas 149 x 244 cm, 58.5 x 96 in
Stephen Vollo: ”Bed” 2014 Oil on canvas over panel 129.5 x 215.5 cm, 51 x 84.75 in
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven